เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ 3

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม และ Dongseo University เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ภาพโดย : มทร.รัตนโกสินทร์Tag : #เช่น rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ 3ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


90 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 80 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16697 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38019 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163871 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ