เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ 3

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม และ Dongseo University เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ภาพโดย : มทร.รัตนโกสินทร์Tag : #เช่น rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ 3ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


68 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 229 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6816 ครั้ง
  • ปีนี้ : 103155 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 152664 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ