เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา ติดตาม ปรับปรุงการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 8/2564 | 55 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา ติดตาม ปรับปรุงการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการนักศึกษา และหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา | 44 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 | 40 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2564 | 41 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา | 33 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 53 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือน้ำท่วม | 48 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | 38 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 | 41 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประมวลภาพกิจกรรมประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ 2564 | 42 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” ผู้ทรงสถาปนามรดกล้ำค่าแห่งแผ่นดิน | 56 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การเดินขบวนยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | 38 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงานการจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษา และการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ | 47 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กิจกรรมครั้งที่ ๒ "กิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ" | 44 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้แนวความคิด "ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย" | 33 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนนำนักศึกษา "นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล" | 32 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษา "นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล" | 33 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 | 34 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 34 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือสร้างพื้นที่ต้นแบบ Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | 37 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กีฬากระชับมิตรชาว มทร.สุวรรณภูมิ พบ ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา | 32 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2565 | 37 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 31 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 | 23 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2565 | 26 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 | 22 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กองพัฒนานักศึกษา | 26 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 19 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 21 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แกนนำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต | 32 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่าย “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” | 43 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
พิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS” | 25 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เเสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย | 15 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 | 5 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 220 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1869 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12244 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 12899 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ