เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

"สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16 สามารถเข้าดูตารางการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา กำหนดการ และรายละเอียดอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
"สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16
ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
สามารถเข้าดูตารางการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา กำหนดการ และรายละเอียดอื่นๆ
ได้ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา โดยสามารถเข้าได้โดยตรงผ่านลิงค์ด้านล่าง หรือสแกน QR Code
แล้วพบกันนะครับ ^^


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #"สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16 สามารถเข้าดูตารางการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา กำหนดการ และรายละเอียดอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


97 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 146 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16763 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38085 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163937 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ