เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 66

งดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาภายใน "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16
ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 66


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #งดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 66ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


77 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 390 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16491 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37813 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163665 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ