เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประกาศเลื่อนกิจกรรมการ พุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากวันพุธที่ ๒๗ กันยายน เป็น วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 335 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16436 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37758 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163610 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ