เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดีกับ
นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอแสดงความยินดีกับ นางฤทัยชนก โพธิ์งามข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


79 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 60 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16677 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37999 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163851 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ