เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

องค์การนักศึกษาและกองประกวด RUS AMBASSADOR ขอเเสดงความยินดีกับ คุณอรวรา มงคลแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น MISS CONGENIALITY RUS AMBASSADOR 2023

องค์การนักศึกษาและกองประกวด RUS AMBASSADOR ขอเเสดงความยินดีกับ คุณอรวรา มงคลแก้ว
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น MISS CONGENIALITY RUS AMBASSADOR 2023Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #องค์การนักศึกษาและกองประกวด RUS AMBASSADOR ขอเเสดงความยินดีกับ คุณอรวรา มงคลแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น MISS CONGENIALITY RUS AMBASSADOR 2023ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


68 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 66 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16683 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38005 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163857 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ