เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ สามารถส่งเอกสารได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ สามารถส่งเอกสารได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ สามารถส่งเอกสารได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


90 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 121 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16738 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38060 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163912 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ