เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บัณฑิตเเละมหาบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมและพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตเเละมหาบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ
ที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมและพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตดำเนินการดังนี้
1.ตรวจ ATK วันที่ 11 พ.ย. 66 ส่งผลตรวจให้อาจารย์กำกับเเถว ในวันซ้อมย่อยศูนย์ 12 พ.ย. 66
*สำหรับวันซ้อมย่อยรวม (วันซ้อมย่อยรวม 13 พ.ย. 66) เนื่องจากเป็นวันต่อเนื่อง

2.ตรวจ ATK วันที่ 17 พ.ย. 66 ส่งผลตรวจให้อาจารย์กำกับเเถว ในวันซ้อมใหญ่ 18 พ.ย. 66

3.ตรวจ ATK วันที่ 21 พ.ย. 66 ส่งผลตรวจให้อาจารย์กำกับเเถว ในวันรับมอบปริญญาบัตร 22 พ.ย. 66

4.ใส่หน้ากากอนามัยสีขาว นวันฝึกซ้อมเเละพิธีมอบปริญญาบัตร

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2565
https://employ.rmutsb.ac.th/
*ให้บัณฑิตเเสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ณ วันซ้อมย่อยของศูนย์พื้นที่Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #บัณฑิตเเละมหาบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมและพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


87 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 15 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16632 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37954 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163806 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ