เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

9 ราชมงคลร่วมร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 เปิดรับสมัคร!! นักร้อง (ชาย/หญิง) หางเครื่อง (ไม่จำกัด/เพศ/อายุ/ชั้นปี)

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 32 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16649 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37971 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163823 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ