เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งอุปนายกองค์นักศึกษาทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดีกับ
1. นายคมกริบ สิงห์เถื่อน
ได้รับตำแหน่งอุปนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
2. นางสาวกาญจนา ผึ่งผาย
ได้รับตำแหน่งอุปนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
3. นายพัชรดนัย ธัญญเจริญ
ได้รับตำแหน่งอุปนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี
4. นางสาวแคทรียา ใหญ่ยังยา
ได้รับตำแหน่งอุปนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์นนทบุรี


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งอุปนายกองค์นักศึกษาทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


62 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 42 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,257 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,142 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 204,994 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ