เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารยา ทิพย์สมบูรณ์ ที่ได้รับตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารยา ทิพย์สมบูรณ์
ที่ได้รับตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารยา ทิพย์สมบูรณ์ ที่ได้รับตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


72 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 68 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,283 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,168 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 205,020 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ