เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้แก่
🤴ฝ่ายชาย
นายอธิปดี ดิษฐ์จ้าย
สาขาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
👸ฝ่ายหญิง
นางสาวอภิชญา ประทาน
สาขาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ผู้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


72 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 24 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,239 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,124 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 204,976 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ