เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
หากมีพฤติกรรมหรือจัดกิจกรรมที่เข้าข่ายในกรณีดังต่อไปนี้
อาจถูกลงโทษตามข้อบังคับ มทร.สุวรรณภูมิ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551

สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ที่
Facebook "กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ"
https://www.facebook.com/Student.RMUTSB/
หรือแจ้งไปยัง งานกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ ที่นักศึกษาสังกัดอยู่

ประกาศฉบับเต็ม
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H2klTz-sqPLVPR6XJtA4ObxfVGJ5WKPGTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


293 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 46 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,261 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,146 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 204,998 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ