เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเเสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Project ปี 4 รอบภาคตะวันออกเเละภาคตะวันตก

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเเสดงความยินดีกับ
🎉🎉 นางสาวอารยา ทิพย์สมบูรณ์🎉🎉
นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
🎉🎉นายคมกริบ สิงห์เถื่อน์ 🎉🎉
อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
🎉🎉 นายอธิวัฒน์ ใจซื่อกุล 🎉🎉
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการSeed Project ปี4 รอบภาคตะวันออกเเละภาคตะวันตกTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเเสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Project ปี 4 รอบภาคตะวันออกเเละภาคตะวันตกข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


63 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 53 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,268 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,153 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 205,005 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ