เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย
ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


54 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 55 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,270 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,155 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 205,007 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ