เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

📣📣กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
🔴วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567
เวลา 08.00 น. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้าฯ
เวลา 13.00 น. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี(ภาคปกติ)
ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร
🔴วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567
เวลา 08.00 น. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี(ภาคสมทบ).
ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร
🔴วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
เวลา 08.00 น. ศูนย์สุพรรณบุรี
ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ
เวลา 13.00 น. ศูนย์นนทบุรี
ณ ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


71 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 32 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,247 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,132 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 204,984 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ