เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรมและจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรมและจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
สามารถส่งเอกสารได้ภายในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://student.rmutsb.ac.th/content/218

******************************
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ส่งเอกสารได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
******************************
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ส่งเอกสารได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3
******************************
ศูนย์สุพรรณบุรี
ส่งเอกสารได้ที่ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ชั้น 1 อาคาร 1
******************************
ศูนย์นนทบุรี
ส่งเอกสารได้ที่ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ชั้น 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรมและจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


22 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 87 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,302 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,187 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 205,039 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ