เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วม ประกวดพานไหว้ครู 2567

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอเชิญนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วม
ประกวดพานไหว้ครู 2567
แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทได้แก่
ประเภทสวยงาม และ ประเภทสร้างสรรค์
เริ่มประกวด วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
ณ บริเวณลานใต้ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 28
ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึงเวลา 22:00 น.Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเชิญนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วม ประกวดพานไหว้ครู 2567ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


18 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 35 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,250 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,135 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 204,987 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ