เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษานักเล่าเรื่อง ส่งคลิปเข้าประกวดในรูปแบบวิดีโอในหัวข้อ “หนึ่งเรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน”

🎬“หนึ่งเรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน"

🎬กระทรวง อว. โดย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษานักเล่าเรื่อง ส่งคลิปเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องบทสะท้อนความพอเพียงที่ยั่งยืนของชุมชน ในรูปแบบวิดีโอในหัวข้อ “หนึ่งเรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน”

🏅ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

#อว #กระทรวงอว #MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษานักเล่าเรื่อง ส่งคลิปเข้าประกวดในรูปแบบวิดีโอในหัวข้อ “หนึ่งเรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน”ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


14 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 64 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,279 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,164 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 205,016 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ