เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา (PDF)Tag : #คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ

12047 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 226 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8935 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105274 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 154783 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ