เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปฏิญญาคุณธรรมTag : #ปฏิญญาคุณธรรม #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลเพิ่มเติม : http://student.rmutsb.ac.th/documents/documents_etc/sd_moral.pdf

ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


409 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 148 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16765 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38087 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163939 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ