เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปฏิญญาคุณธรรมTag : #ปฏิญญาคุณธรรม #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลเพิ่มเติม : http://student.rmutsb.ac.th/documents/documents_etc/sd_moral.pdf

ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


357 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 261 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8012 ครั้ง
  • ปีนี้ : 71655 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 121164 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ