เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กีฬากระชับมิตรชาว มทร.สุวรรณภูมิ พบ ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

กีฬากระชับมิตรชาว มทร.สุวรรณภูมิ พบ ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ (อุน-นะ-หะ-เล-ขะ-กะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (มรภอย.) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาความร่วมมือในด้านกีฬาและนันทนาการของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของทั้งสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬากลาง มรภอย. อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Tag : #กีฬากระชับมิตรชาว มทร.สุวรรณภูมิ พบ ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


318 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 388 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16489 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37811 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163663 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ