เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2565
อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้เข้าร่วมพิธีสักการะ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ บริเวณอยุธยามหาปราสาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Tag : #วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2565 #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


410 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 306 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6893 ครั้ง
  • ปีนี้ : 103232 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 152741 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ