เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กองพัฒนานักศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กองพัฒนานักศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565Tag : #การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กองพัฒนานักศึกษา #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


334 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 484 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16585 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37907 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163759 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ