เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แกนนำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมอบรมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้นำเยาวชนกับการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชนมีวิถีวัฒนธรรมประชาธิปไตยอันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การสร้างประเทศให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้มีภาวะการเป็นผู้นำ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ตั้งแต่วันที่ 20-25 และ 28-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯTag : #แกนนำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


429 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 73 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17139 ครั้ง
  • ปีนี้ : 24979 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150831 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ