เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS”

พิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS”
เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ห้องเธียร์เตอร์) ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


Tag : #พิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS” #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


25 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 201 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1850 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12225 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 12880 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ