เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
ณ ตลาดแกรนด์ หมู่ที่ 1 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


468 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 75 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40,311 ครั้ง
  • ปีนี้ : 81,196 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207,048 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ