เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง
ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณและแสดงพลังความสามัคคีของชาวราชมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ บริเวณรอบอาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


295 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 210 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6797 ครั้ง
  • ปีนี้ : 103136 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 152645 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ