เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมใจพัฒนาประเทศชาติ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมใจพัฒนาประเทศชาติ
นายนำชัย ปานโต นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายณพวีร์ มณีวงษ์ อุปนายกองค์การนักศึกษาศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Project ปี 2
เรื่อง “การสร้างผู้นำยุคใหม่ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์” ในพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาสังคม และสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีความเข้าใจต่อสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง จัดโดย มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ร่วมกับ วุฒิสภาศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานครTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมใจพัฒนาประเทศชาติข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


347 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 426 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16527 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37849 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163701 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ