เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพเพื่อรวมพลังสร้างสังคม

นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพเพื่อรวมพลังสร้างสังคม
นายนำชัย ปานโต นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายณพวีร์ มณีวงษ์ อุปนายกองค์การนักศึกษาศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวปาริชาติ พึ่งอู่ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นายวันเฉลิม ค้าแหวน และ นายปฏิพล ศรแสง สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพแก่โฆษกกระทรวงประจำมหาวิทยาลัย และผู้นำนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานครTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพเพื่อรวมพลังสร้างสังคมข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


322 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 493 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16594 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37916 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163768 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ