เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรับทุนการศึกษา

นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรับทุนการศึกษา
นางสาวเปรมสิรินทร์ แย้มสรวล นักวิชาการศึกษา งานสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวชลิตา ผลดีสุขสกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ นายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์ผ่อง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรับทุนการศึกษาข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


333 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 190 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16807 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38129 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163981 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ