เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กองพัฒนานักศึกษา มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

กองพัฒนานักศึกษา มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวกองพัฒนานักศึกษา โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีบริษัทเอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจประเมิน ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Google Meet เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #กองพัฒนานักศึกษา มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


339 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 157 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16774 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38096 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163948 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ