เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่าฯ มทร.สุวรรรณภูมิ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่าฯ มทร.สุวรรรณภูมิ
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรและผู้แทนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อหารือและรับฟังนโยบายในการดำเนินงานของสมาคมฯ โดยมี นายนิเวศน์ บุญมา นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา เป็นประธานการประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา และสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่าฯ มทร.สุวรรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


292 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 196 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 7946 ครั้ง
  • ปีนี้ : 71589 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 121098 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ