เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กำหนดการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

กำหนดการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #กำหนดการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


260 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 207 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6794 ครั้ง
  • ปีนี้ : 103133 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 152642 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ