เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์ผ่านภาพถ่าย MBK FILM CAMERA CLUB

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์ผ่านภาพถ่าย MBK FILM CAMERA CLUB
อาจารย์ชัชฎา ชวรางกูร ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ณพงศ์ วรรณพิรุณ อาจารย์อธิษฐ์ คู่เจริญถาวร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวชวนพิศ เปรมกลม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงาน MBK FILM CAMERA CLUB กิจกรรมรวมพลคนรักการถ่ายภาพ ร่วมย้อนวันวานกับการถ่ายภาพฟิล์ม พร้อมชมแกลลอรี่ภาพถ่าย โดยมี อาจารย์พลณุศักดิ์ วงษาสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ บรรยายและแชร์ประสบการณ์ หัวข้อ “กล้องกับคุณ” เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพ สร้างแรงบันดาลใจผ่านภาพถ่าย เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ชั้น G Center Hall และ Phayathai Hall, At MBK Center มาบุญครอง เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์ผ่านภาพถ่าย MBK FILM CAMERA CLUBข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


323 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 184 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16801 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38123 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163975 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ