เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมเตรียมความพร้อมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมเตรียมความพร้อมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุมจริยกุล 3 ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 28)Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #การประชุมเตรียมความพร้อมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


247 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 89 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16706 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38028 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163880 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ