เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5

บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


228 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 142 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16759 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38081 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163933 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ