เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะกระบวนการประกันคุณภาพ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน ภายใต้ นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล
ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2565
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


22 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 97 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1296 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44549 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 45204 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ