เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะกระบวนการประกันคุณภาพ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน ภายใต้ นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล
ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2565
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


189 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 159 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16776 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38098 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163950 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ