เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัย เครือข่ายทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


240 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 159 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 27,623 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52,869 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178,721 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ