เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


149 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 154 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8861 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105200 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 154709 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ