เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เครือข่ายราชมงคลสุวรรณภูมิ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา

เครือข่ายราชมงคลสุวรรณภูมิ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา
นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายณชพล พลเมืองดี นายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จาก นางสาวมลดี ทรัพย์ไหลมา Senior Corporate Admin Manager นายเฉลิมศักดิ์ กลับอำไพ Senior Business Support IT Officer นายปภาวิชญ์ ผดุงโภชน์ People Relation Officer และ นายอเนก แสงนาค Support & IT Officer ผู้แทนบริษัททีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาในการจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรมของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #เครือข่ายราชมงคลสุวรรณภูมิ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


190 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 493 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16594 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37916 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163768 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ