เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ
นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเสวนาการเตรียมตัวเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา และยังได้รับเกียรติจาก ดร.อภิโชติ
เกตุแก้ว (จริตครูตุ้ย) ผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ Sharp Sharp Studio บรรยายให้ความรู้ เรื่อง พลังบวกในการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีความสุข และ คุณอัครัช ภูษณพงษ์ ดีไซน์เนอร์เจ้าของแบรนด์ ART Akarach บรรยายให้ความรู้ เรื่อง พลังชีวิตเพื่อการเริ่มต้นทำงานอย่างมีความสุข และกิจกรรมเปิดบูทตลาดแรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึก-โปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


237 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 434 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16535 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37857 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163709 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ