เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการรวมพลังต้นกล้าแห่งความสามัคคี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มาเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างอุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถนำทักษะการมีจิตอาสาไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


249 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 390 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16491 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37813 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163665 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ