เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มทร.สุวรรณภูมิ เสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

มทร.สุวรรณภูมิ เสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กู้ชาติกู้แผ่นดิน โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงแสง สีเสียง ชีวประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดหันตรา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่คุณงามความดี พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #มทร.สุวรรณภูมิ เสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


197 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 53 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16670 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37992 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163844 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ