เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ครั้งที่ 13

เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ครั้งที่ 13
วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ครั้งที่ 13ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


142 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 458 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16559 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37881 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163733 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ