เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำนักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำนักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา
อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ พร้อมด้วย อาจารย์เอกรินทร์ พรรณภักตร์ อาจารย์ภณิดา หยั่งถึง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Coach การพัฒนาการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของนักกีฬาสู่ความสามารถสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนาและหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำนักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


132 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 224 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6811 ครั้ง
  • ปีนี้ : 103150 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 152659 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ