เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างการรับรู้ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างการรับรู้ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.”
อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.” โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 “ ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ” และนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมมอบนโยบายและแถลงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างการรับรู้ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.”ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


145 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 93 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16710 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38032 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163884 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ