เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย

มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมที่ 3 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายวงศ์เชื้อ วิเศษวงษา หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


144 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 111 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16728 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38050 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163902 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ