เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

5 มิถุนายน วันสิ่งเเวดล้อมโลก World Environment Day

5 มิถุนายน วันสิ่งเเวดล้อมโลก World Environment Day
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมราชมงคลรักษ์โลก
1.ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม
2.แยกขยะทิ้งลงถังให้ถูกประเภท
3.ตั้งเครื่องปรับอากาศ 25 องศา เปิด – ปิด ตามเวลาที่กำหนด
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #5 มิถุนายน วันสิ่งเเวดล้อมโลก World Environment Dayข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


112 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 233 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8939 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105278 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 154787 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ